มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:52 น.

 อ่าน 990

วันนี้ (29 ก.ค.58) เวลา 09.30 น.  การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2558
-ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  ได้แก่  นายสมศักดิ์ รื่นยศ
-ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและป้องกันการกระทำผิด  ได้แก่  นาวาอากาศโทอุดม สุขสำราญ
-ด้านการจัดหารายได้หรือสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  ได้แก่  นางประภา สุวรรณภินันท์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด