กระทรวงท่องเที่ยวฯใช้ ยุทธศาสตร์ ASEAN Connect ส่งเสริมการท่องเที่ยวเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงท่องเที่ยวฯใช้ ยุทธศาสตร์ ASEAN Connect ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:21 น.

 อ่าน 1,676
กระทรวงท่องเที่ยวฯใช้ ยุทธศาสตร์ ASEAN Connect
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
    นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า มติที่ประชุม ครม. ผ่านมา เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเร่งให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าอย่างเต็มที่  สำหรับ ASEAN Connect ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 นั้น มีการเดินหน้าไปแล้วในหลายส่วน เช่น การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS
 
      นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS กลุ่มลุ่มแม่น้ำอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ซึ่งประกอบด้วยประเทศ เมียนมาร์-กัมพูชา-ลาว-ไทย-เวียดนาม ที่กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมาว่า มีสาระสำคัญ 7 เรื่อง คือ
 1. Tourism Market Promotion การส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 5 countries 1 destination มีผู้รับผิดชอบคือ ไทย & เวียดนาม
2. Product Linkage ความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว โดย กัมพูชา
3. Information Exchange การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีเจ้าภาพเมียนมาร์ เป็นผู้ดำเนินการ
4. Tourism Product Developments การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดย เมียนมาร์ รับผิดชอบ
5. Human Resources Development การพัฒนาคุณภาพ ไทย & เวียดนาม จะร่วมกันวางแผน
6. Tourism Safety ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย เวียดนาม เป็นเจ้าภาพ
7. Private Sectors Involvement การให้เอกชนมีส่วนร่วม โดยลาวและเวียดนาม จะนำไปวางแผนกลยุทธ์

      นางกอบกาญจน์ กล่าว่า สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินงานคืบหน้าไปมากแล้วโดยมีความร่วมมือระดับทวิภาคี ระหว่างไทย-เมียนมา ในการจัด FAM Trip นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปทำตลาดยังแหล่งท่อง เที่ยวสำคัญของทั้งสองประเทศ  และเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และประชาคมต่างๆ พบว่าเสน่ห์ จ.ศรีสะเกษ มีจุดเด่นมากมายที่ทำให้ ASEAN Connect เห็นภาพชัดเจนขึ้น เพราะเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังอาเซียนได้โดยง่าย คือ เป็นเส้นทางรถยนต์ที่สั้นที่สุดจากชายแดนประเทศไทยไปยังเสียมเรียบ ด้วยระยะทางเพียง 135 กม. ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดเส้นทางเอาไว้แล้วคือ "เที่ยว 2 ช่อง 2 แผ่นดิน" เป็นเส้นทางท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศระหว่างไทย-กัมพูชา จาก 2 ด่าน คือ
1) ด่านช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ 2) ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
 
      โดยเริ่มจาก ขึ้นผามอดินแดงชมเขาพระวิหาร นมัสการพระวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ชมบ้านขุนอำไพพาณิชย์ อาคารเก่าแก่โบราณสถานของชาติ จากนั้นขับรถผ่านช่องสะงำ ไปเที่ยวชมนครวัดนครธม มรดกโลก ณ เสียมเรียบ กัมพูชา และเดินทางกลับทางช่องจอม จ.สุรินทร์ ชมปราสาทต่างๆ ใน จ.สุรินทร์ หรือแวะไปยังบุรีรัมย์ได้อีกด้วย
 
      นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษสามารถเชื่อมโยงสร้างเป็นเส้นทางอารยธรรมตามรอยประวัติ ศาสตร์ ปราสาทโบราณ บนฐานความเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาได้เพื่อให้นักท่อง เที่ยวเข้าใจวิถีไทย วิถีประชาคมอาเซียน ในรูปแบบเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายในพื้นที่ โดยจากทิศทางความร่วมมือของอาเซียนในมิติของการท่องเที่ยวมีความชัดเจนมาก ขึ้นเป็นลำดับจากนี้เราจะไม่ได้แข่งขันกันแต่เราจะเชื่อมโยงและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวร่วมกันวางรากฐานให้อาเซียนจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนี่คือ เป้าหมายสูงสุดของ ASEAN Connect ในอนาคต

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด