ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อาหารสัตว์)ตามโครงการพัฒนาการผลิต แปรรูป และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพการตลาดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อาหารสัตว์)ตามโครงการพัฒนาการผลิต แปรรูป และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพการตลาด

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:59 น.

 อ่าน 1,623

ราคากลาง (อาหารสัตว์) ตามโครงการพัฒนาการผลิต แปรรูป และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพการตลาด

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด