เอสเอ็มอีกวางตุ้งศึกษาลู่ทางลงทุนตั้งโรงงานในไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอสเอ็มอีกวางตุ้งศึกษาลู่ทางลงทุนตั้งโรงงานในไทย

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:44 น.

 อ่าน 1,424

    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการหารือกับนายจู เสี่ยวดาน ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ผู้ว่ามณฑลกวางตุ้งสนใจที่จะนำธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ขยายฐานการผลิตไปตลาดต่างประเทศมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาลจีน ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตในจีนทั้งค่าจ้างขั้นต่ำ วัตถุดิบและพื้นที่เพิ่มขึ้นมาก เบื้องต้นจีนสนใจตั้งฐานการผลิตของเอสเอ็มอีในไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดจีนและอาเซียนภายหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แล้ว

   ทั้งนี้ ได้แนะนำให้นำเอสเอ็มอีเข้าไปดูลู่ทางการลงทุนตามนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของไทย รวมถึงการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลได้เพิ่มสิทธิพิเศษการลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะการตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ในจังหวัดสงขลา ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและโครงการเมืองยาง (รับเบอร์ ซิตี้) เพราะเป็นพื้นที่ที่มียางพารา ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าจำนวนมากและเพียงพอต่อปริมาณการผลิตยางรถยนต์

  เป็นเรื่องดีที่เอสเอ็มอีจีนจะย้ายฐานการผลิตมาต่างประเทศมากขึ้นเพื่อหนีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นภายในจีน ซึ่งไทยมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้านเพื่อรองรับโรงงานที่จะเข้ามาลงทุน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษและการขนส่งสินค้าไปยังตลาดต่าง ๆ ได้ง่าย"

   ขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนให้เพิ่มเที่ยวบินจากเมืองกวางโจว ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในมณฑลกวางตุ้งกับกรุงเทพฯ จากปัจจุบันที่มีวันละ 2 เที่ยวบิน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรองรับนักธุรกิจที่จะเข้ามาเจรจาการค้าการลงทุนในไทย แต่ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

  ปัจจุบันเมืองกวางโจวในมณฑลกวางตุ้งเป็นศูนย์กลางสาขาบริษัทการเงินและธุรกิจขนาดใหญ่จากทั่วโลก หากมีการส่งเสริมการค้าของทั้งสองฝ่ายให้มากขึ้นจะเป็นผลดีต่อไทย โดยการค้าไทย-กวางตุ้งช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ขยายตัวถึง 9.5%


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด