สวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 23:00 น.

 อ่าน 2,073

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น. พระครูพิพัฒกิจวิมล เจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์วันธรรมสวนะ ตามมติมหาเถรสมาคม และพระดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพุทธศาสนิกชน อำเภอลาดบัวหลวงเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดตรีพาราสีมาเขต อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/saleein


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด