ข่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง จำนวน 14 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบเงินสมทบสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 อ่าน 2,208
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

โครงการจิตอาสาสร้างที่พักอาศัยให้นักเรียน

 อ่าน 3,557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

นโยบายเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ

 อ่าน 3,071
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

การประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจ

 อ่าน 3,317
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

คณะครู นักเรียน จาก จูหลิง พายแมรี่ สคูล ประเทศสิงคโปร์ ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

 อ่าน 3,033
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

ทำบุญวันธรรมสวนะ ที่วัดท่าการ้อง

 อ่าน 3,779
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

ชาว สพป.อย.1 ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.สพป.อย.1 คนใหม่

 อ่าน 10,813
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอยุธยา จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

 อ่าน 3,942
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

ธ.กรุงศรีอยุธยา จัดโครงการ "ล้านใจกรุงศรี ร่วมทำดีเพื่อพ่อ"

 อ่าน 3,093
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

สพฐ.ติดตามกลยุทธ์ สพป.อย.1

 อ่าน 5,876
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

สพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วม ร.ร.ในสังกัด สพป.อย.1

 อ่าน 3,117
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

สพป.อย.1 อบรมยกระดับสถานศึกษาประเภทสอง

 อ่าน 3,582
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

สพป.อย.1 จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย

 อ่าน 4,029
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

สพป.อย.1 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย "วันภาษาไทย"

 อ่าน 5,065
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด