โครงการจิตอาสาสร้างที่พักอาศัยให้นักเรียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการจิตอาสาสร้างที่พักอาศัยให้นักเรียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 16:17 น.

 อ่าน 3,536

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายภิรมย์  นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบที่พักอาศัยให้กับเด็กหญิงชนัญญา  อมรพลัง นักเรียนโรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) ในโครงการจิตอาสาที่พักอาศัยให้นักเรียน โดยมีนายบุญเลิศ  โตสมบูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเพนียดเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการดำเนินการโครงการจิตอาสาสร้างที่พักอาศัยให้นักเรียนในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยชำรุด ทรุดโทรม ให้มีที่พักอาศัยที่มีสภาพแข็งแรง ปลอดภัย และเป็นการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด