คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอยุธยา จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอยุธยา จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ผู้เขียน:  อนุชิดา บำรุงวัฒน์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 11:04 น.

 อ่าน 3,921

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 ที่หอประชุมวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งดำเนินการจัดอบรมโดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2555 (หลักสูตร 5 วัน) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วัดพนัญเชิงวรวิหาร) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 90 คน เน้นการพัฒนา 5 เรื่อง คือ ศาสนากับวิถีชีวิตครู การบริหารจิตและการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความคิดรากฐานแห่งการสอนและการสอนคนให้เป็นคนดี และการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายครูดี

   

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด