นโยบายเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นโยบายเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 15:59 น.

 อ่าน 3,103

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายเสริมกดิ์  พงษ์พานิช ได้เดินทางมามอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่าง ๆ ทุกสังกัด
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
และในโอกาสนี้ได้แถลงข่าวการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา  ผิวผ่อง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ นายภิรมย์ นันทวงค์ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด