มอบรางวัลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบรางวัลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:55 น.

 อ่าน 3,105

วันนี้ (29 ก.ย.58) เวลา 09.30 น. การประชุมกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกันยายน 2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบรางวัลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2558  ดังนี้
-กำนันดีเด่นรัะดับจังหวัด  ได้แก่  1.นายบันเทิง สงเคราะห์ธรรม  กำนันตำบลบ้านชุ้ง  อำเภอนครหลวง  
                                           2.นายบัญชา พวงสวัสดิ์  กำนันตำบลสิงหนาท  อำเภอลาดบัวหลวง
-ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด  ได้แก่  1.นายมงคล โชคชัยเจริญสิน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลชะนี  อำเภอบางบาล  
                                           2.นางรัชนก เพชรจำรัส  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลจำปา  อำเภอท่าเรือ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ข้าราชการดีเด่น)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด