มอบใบประกาศเกียรติคุณผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบใบประกาศเกียรติคุณผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:52 น.

 อ่าน 2,268

วันนี้ (28 ม.ค.59)  เวลา 09:30 น.  นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบใบประกาศเกียรติคุณผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.2558 ให้แก่  ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์  เผือกผ่อง  ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2559    ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ข้าราชการดีเด่น)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด