มอบโล่เกียรติคุณพร้อมเข็มกลัดเชิดชูเกียรติรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี พ.ศ.2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบโล่เกียรติคุณพร้อมเข็มกลัดเชิดชูเกียรติรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี พ.ศ.2557

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:18 น.

 อ่าน 1,151

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้โอวาทและมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเข็มกลัดเชิดชูเกียรติรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี พ.ศ.2557

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ นายสุวรรณ มูลดี โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นางสาวนภัสสิริ อิศรีทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ในการประชุมกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 ตุลาคม 2557


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ข้าราชการดีเด่น)
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
เข้าชมล่าสุด