มอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครพลังงานตัวแทนระดับอำเภอเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครพลังงานตัวแทนระดับอำเภอ

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:19 น.

 อ่าน 2,766

วันนี้ (26 พ.ย.57) เวลา 09.30 น.  การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 11/2557 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครพลังงานตัวแทนระดับอำเภอ ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงพลังงานของประเทศ โดยโครงการดำเนินงานมา 9 ปี ติดต่อกัน มี อปท.เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,243 อปท.  สนง.พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สร้างเครือข่ายด้านพลังงานและได้คัดเลือกอาสาสมัครพลังงานตัวแทนระดับอำเภอ จำนวน 15 ราย ดังนี้
1.นายสมศักดิ์ สันธินาค   อำเภอบางซ้าย
2.นายวินัย บุญรอด   อำเภอเสนา
3.นายสังเวียน พรรณโภชน์   อำเภอบางปะอิน
4.นายวีรศักดิ์ คงคุ้ม   อำเภอพระนครศรีอยุธยา
5.พลเรือเอก ปรีชา เตชะรัตน์   อำเภอผักไห่
6.นายสมาน ยินดีสิทธิ์   อำเภอลาดบัวหลวง
7.นางพัชรี สุขร่าง   อำเภอบางปะหัน
8.นายสิงห์ชัย เรืองขจร   อำเภอมหาราช
9.นางรุ่งอรุน พุ่มชะเอม   อำเภอท่าเรือ
10.นายบุญชู ศรีพุ่ม   อำเภอภาชี
11.นายวินัย แพทย์รักษ์   อำเภออุทัย
12.นายทวี ทรัพย์เจริญ   อำเภอวังน้อย
13.นางเพ็ชรี บูรณะ   อำเภอนครหลวง
14.นายศักดิ์ผจญ เริงใจ   อำเภอบางไทร
15.นายพีรศิษย์ สุขสวัสดิ์   อำเภอบางบาล
 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ข้าราชการดีเด่น)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด