มอบชุดเสื้อสูทเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบชุดเสื้อสูทเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:52 น.

 อ่าน 3,262

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เรียนเชิญ นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติมอบชุดเสื้อสูทเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2557 ดังนี้
1. นายบันเทิง  สงเคราะห์ธรรม      กำนันตำบลบ้านชุ้ง  อำเถอนครหลวง
2. นายสมหมาย เฉลิมทอง             กำนันตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน
3. นางวรรณนภา มีนิล                 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย
4. นายภานรินทร์ บำรุงวงษ์           ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย

มอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน
1. มูลนิธิมงคลบพิตร
2. หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ข้าราชการดีเด่น)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด