ระบบกฎหมายฟิลิปปินส์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบกฎหมายฟิลิปปินส์

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 16:10 น.

 อ่าน 5,728

ระบบกฎหมายฟิลิปปินส์

            ระบบกฎหมายในฟิลิปปินส์ จากการศึกษาของสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมประเทศไทยพบว่า ระบบกฎหมายของฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมในประเทศ รวมเข้ากับระบบกฎหมายของสเปนและสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาปกครอง จนทำให้ระบบกฎหมายของฟิลิปปินส์มีลักษณะเป็นการรวมกันของกฎหมายแองโกลอเมริกัน กฎหมายโรมัน กฎหมายสเปน และกฎจากคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่หลักของกฎในศาสนาอิสลามจะปรากฎในกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของชาวมุสลิมตอนใต้ ส่วนระบบกฎหมายของอเมริกาจะมีอิทธิพลต่อพระราชบัญญัติ

          สำหรับกฎหมายของสเปนถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประมวลกฎหมายแพ่ง โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยมีรัฐธรรมนูญปี 2530 (ค.ศ.1987) เป็นกฎหมายพื้นฐานของประเทศ

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด