การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของบรูไนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของบรูไน

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:55 น.

 อ่าน 1,502

 

การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของบรูไน

เพื่อ ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ บรูไนจึงปรับปรุงระบบการขออนุญาต การจัดตั้งบริษัท ซึ่งในอดีตการจัดตั้งบริษัทในบรูไนจะใช้เวลา    43 วัน แต่ปัจจุบันได้ลดระยะเวลาลงเหลือเพียง 23 วัน อย่างไรก็ดี รัฐบาลยังคงมีความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างต่อเนื่อง

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 13 มีนาคม 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด