ระบบโทรคมนาคมสิงคโปร์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบโทรคมนาคมสิงคโปร์

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:51 น.

 อ่าน 2,047

ระบบโทรคมนาคมสิงคโปร์

สิงคโปร์ เป็นประเทศซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก กว่าร้อยละ 71   ของประชากรสิงคโปร์เป็นเจ้าของมือถือ และร้อยละ 48 มีอินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้าน ส่วนอัตราการใช้โทรศัพท์บ้าน ร้อยละ 48.5 นั้น เท่ากับคู่สายถึง 1.9 ล้านเลขหมายเลยที่เดียว (โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรตทั้งหมดของสิงคโปร์ประมาณ 4 ล้านคน)

ใน สิงคโปร์มีผู้ใช้บริการการสื่อสารโทรคมนาคม 3 ราย คือ  SingTel, MobileOne และ StarHub แต่ละบริษัทให้บริการที่หลากหลายในราคาที่ใกล้เคียงกัน: โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ทางไกลข้ามประเทศ ทั้ง IDO บัตรโทรศัพท์และโทรสาร

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 17 มีนาคม 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด