การซื้อของในบรูไนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การซื้อของในบรูไน

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:00 น.

 อ่าน 2,327

การซื้อของในบรูไน

- การสอบถามราคาสินค้าและสิ่งของที่บรูไนคำว่า ราคาเท่าไหร่ ควรพูดคำว่า "เบอราปาฮากา" (Berapa Harga)

- การต่อรองราคาสินค้าและสิ่งของที่บรูไนคำว่า ลดราคาได้ไหม ควรพูด คำว่า "โบเล่ห์ กูลัง ซีกิต" (Boleh Kurang sikit)

- การชำระเงินเพื่อให้ใช้จ่ายควรชำระด้วยเงินสกุลดอลลาห์บรูไนและดอลลาห์สิงคโปร์

- ห้ามซื้อสินค้าที่ขัดกับข้อกำหนดฮาลาลได้แก่ เนื้อไก่สดแช่แข็งที่ไม่ได้เชือดโดยชาวมุสลิม

- ห้ามซื้อสินค้าที่ขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ได้แก่ ภาพและสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

- ห้ามซื้อสินค้าที่ขัดกับหลักข้อปฏิบัติของศาสนาอิสลาม เช่น เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์

- ห้ามซื้อสินค้าที่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ เช่น กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สินค้าปลอม รวมทั้งสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย

- แหล่งค้าขายปัจจุบันที่มีผู้นิยมไปซื้อของ คือ ย่านกาดง (Gadong) เพราะเป็นแหล่งซื้อสินค้าและท่องเที่ยว

- การซื้อสินค้าชาวบรูไนนิยมซื้อสินค้ามีชื่อหรือแบรนด์เนม สินค้ามูลค่าสูง

- การเดินทางในบรูไน ควรเช่ารถขับ เพราะถนนดี ทำให้ขับรถง่าย และน้ำมันที่บรูไนมีราคาถูก

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 19 มีนาคม 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด