สิงคโปร์จะสร้างโรงงานกลั่นน้ำทะเลแห่งที่ 4เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิงคโปร์จะสร้างโรงงานกลั่นน้ำทะเลแห่งที่ 4

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:02 น.

 อ่าน 1,661

   PUB, Water Agency สิงคโปร์มีแผนที่จะสร้างโรงงานกลั่นน้ำทะเลแห่งที่ 4 เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำและให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต อีกทั้งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยของแหล่งน้ำในสิงคโปร์ โดยโรงงานแห่งใหม่จะสร้างที่เขต Marina East เพื่อรองรับน้ำจาก Marina Reservoir ให้สามารถผลิตน้ำจืดได้ปริมาณ 30 ล้านแกลลอนต่อวัน เมื่อรวมกับโรงงานเดิม จะสามารถผลิตน้ำจีดได้รวม 160 ล้านแกลลอนต่อวัน ภายในปี 2603 สามารถผลิตน้ำจึดจากน้ำทะเล คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณความต้องการน้ำจึดของประเทศ

    ในปัจจุบัน สิงคโปร์มีความต้องการน้ำจืดประมาณ 400 ล้านแกลลอนต่อวัน และคาดว่า ภายในปี 2603 ความต้องการน้ำจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของปัจจุบัน

     โรงงานกลั่นน้ำทะเลแห่งที่ 4 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของรัฐบาลที่จะสร้างความมั่นใจว่า ภายในปี 2603 สิงคโปร์สามารถผลิตน้ำได้ร้อยละ 80 จากวิธีการกลั่นน้ำทะเลและ Newater (การปรับน้ำใช้แล้วให้ใช้ได้อีก) นอกจากนี้ สิงคโปร์ได้วางแผนการรองรับเพื่อไม่ให้ขาดแคลนน้ำ หลังจากข้อตกลงระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียในเรื่องการจัดส่งน้ำดิบจะจบลงในปี 2604 ซึ่งการสร้างให้มีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นของสิงคโปร์เป็นการเตรียมตัวรองรับไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต โดยมีแผนการดังนี้

   -สร้างโรงงานกลั่นน้ำทะเลแห่งที่ 3 ที่เขต Tuas ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2017 และสามารถผลิตน้ำได้ 30 ล้านแกลลอนต่อวัน

   -สร้างโรงงาน Newater แห่งที่ 5 ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2017 เช่นกัน และสามารถผลิตน้ำได้ 50 ล้านแกลลอนต่อวัน

    อนึ่ง สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่อยู่ในขีดอันตรายที่จะขาดแคลนน้ำภายในปี 2583 จากรายงานของ World Resources Institute ในกรุงวอชิงตัน ได้ทำการสำรวจ 167 ประเทศ และจัดให้ 33 ประทศ ที่รวมสิงคโปร์ คูเวต และกาตาร์ เป็นประเทศที่จะประสบปัญหาอย่างใหญ่หลวงในการขาดแคลนน้ำ การจัดอันดับดังกล่าว ใช้พื้นฐานการวัดความสามารถในการแข่งขันสำหรับการพึ่งพาน้ำจากผิวดิน เช่น ทะเลสาบและแม่น้ำ

    อย่างไรก็ดี หน่วยงานภาครัฐและนักค้นคว้าวิจัยในสิงคโปร์กำลังศึกษาหาวิธีการใหม่ๆที่จะขยายแหล่งที่มาของน้ำ ซึ่ง Professor Asit Biswas, Founder ของ the Third World Centre for Water Management เชื่อมั่นว่า สิงคโปร์จะไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำแม้กระทั่งไปถึงปี 2593 และเพิ่มเติมว่า สิงคโปร์มีการจัดการเรื่องน้ำเป็นอย่างดี ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและการบริหารจัดการที่มีการพัฒนา ซึ่งสิงคโปร์วางแผนในการสร้างโรงงานกลั่นน้ำทะเลเพิ่มขึ้น และการผลิตน้ำจากน้ำที่ใช้แล้ว เพื่อให้มีปริมาณตามความต้องการร้อยละ 80 ภายในปี 2603 นอกจากนี้ สิงคโปร์ ยังขยายพื้นที่สำหรับการกักเก็บน้ำฝน จาก 2/3 เป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ประเทศสิงคโปร์ภายในปี 2603

    ในขณะเดียวกัน นักค้นคว้าวิจัยของ National University of Singapore (NUS) ได้ออกแนวคิดด้านวิธีการเก็บรักษาน้ำฝนในสิงคโปร์ โดยการสร้างถนนที่ดูดซึมน้ำและมีถังรองรับน้ำอยู่ข้างใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่ออกแบบและทำการทดลองที่เขต Sungei Kadut ทั้งนี้ นอกจากใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำแล้ว ยังอาจเป็นวิธีการลดความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมได้ รวมถึงเป็นการลดระดับมลพิษ (pollutants) และทำให้สภาวะแวดล้อมเป็นไปตามธรรมชาติอีกด้วย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด