คำขวัญและตราสัญญลักษณ์ประธานอาเซียนประจำปี 2558 ของมาเลเซียเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำขวัญและตราสัญญลักษณ์ประธานอาเซียนประจำปี 2558 ของมาเลเซีย

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:16 น.

 อ่าน 5,310
คำขวัญและตราสัญญลักษณ์ประธานอาเซียนประจำปี 2558 ของมาเลเซีย
        มาเลเซีย เข้ารับหน้าที่ประธานอาเซียนเป็นเวลาหนึ่งปีต่อจากเมียนมาร์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยใช้คำขวัญว่า "ประชาชนของเรา ประชาคมของเรา วิสัยทัศน์ของเรา” (Our People, Our Community, Our Vision) ซึ่งสะท้อนถึงอาเซียนที่จะกลายเป็นประชาคมในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และภายใต้วิสัยทัศน์ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community)

สำหรับตราสัญญลักษณ์นั้นมีความหมายดังนี้
- รูปโค้ง 10 สีที่ก่อตัวเป็นวงกลมรอบตราอาเซียน สะท้อนถึงความสมานฉันท์ หุ้นส่วนที่ใกล้ชิด และความมุ่งมาดปรารถนาของประชาชนจากสิบประเทศสมาชิกอาเซียนในการบรรลุวิสัย ทัศน์ร่วมกัน
Ÿ - รูปโค้ง 10 สียังหมายถึงวงโคจรของโมเลกุลอะตอม ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในการนำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรือง
Ÿ - การรวมกันของสีสรรต่าง ๆ หมายถึงความแตกต่างด้านทักษะของประชาชนอาเซียนในหลายหลายสาขาที่ขับเคลื่อนประเทศให้มุ่งไปข้างหน้า
Ÿ - สีของตราสัญญลักษณ์: สีแดงคือความกล้าหาญ สีเหลืองคือความเจริญรุ่งเรือง สีฟ้าคือสันติภาพและเสถียรภาพ สีเขียวคือการอุทิศและความปรองดองอย่างใกล้ชิด และสีม่วงคือความมั่งคั่ง ความรอบรู้ และความฉลาด
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 7 เมษายน 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด