กรมการจัดหางานเตือนนายจ้างนำแรงงานมายื่นขอมีบัตรใหม่ภายในวันที่ 29 มิถุนายนนี้เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมการจัดหางานเตือนนายจ้างนำแรงงานมายื่นขอมีบัตรใหม่ภายในวันที่ 29 มิถุนายนนี้

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:47 น.

 อ่าน 1,356
นาย สุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวทั้งกัมพูชาและลาวแจ้งขอรับการพิสูจน์สัญชาติ 502,447 คน ได้พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 172,305 คน ส่วนแรงงานเมียนมาที่แจ้งชื่อและผ่านตรวจสัญชาติกับสถานเอกอัครราชทูตสหภาพ เมียนมา ประจำประเทศไทย แล้ว 16,394 คน รวมมีแรงงานผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว 188,699 คน จากที่มีแรงงานและผู้ติดตามขึ้นทะเบียนไว้กว่า 1,626,235 คน
 
ทั้ง นี้ เดิมการพิสูจน์สัญชาติจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา แต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ขยายเวลาการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติไปอีก 1 ปี โดยให้นายจ้างพาลูกจ้างไปรายงานตัวเพื่อขอมีบัตรใหม่และขออนุญาตทำงานภายใน 90 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีนายจ้าง 21,180 ราย นำแรงงานไปรายงานตัวจำนวน 89,922 คน ขณะที่แรงงานในประเภทกิจการประมงทะเล นายจ้าง 337 ราย นำแรงงานไปขึ้นทะเบียน 1,685 คน ซึ่งเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลในพื้นที่ 22 จังหวัด โดยกำหนดให้ขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2558
 
อธิบดี กรมการจัดหางาน กล่าวด้วยว่า โดยเฉลี่ยในแต่ละวันเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์สัญชาติให้แรงงานได้ประมาณ 1,200 – 1,500 คน โดยแรงงานได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (OSS) โดยเฉพาะกัมพูชาและลาวที่มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการชาติละ 10 ทีม และแจ้งว่าจะมาทำงานในวันที่ 20 เมษายนนี้ เนื่องจากหยุดตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนเมียนมาทางการแจ้งว่าจะส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการที่สถานทูตเพิ่มเติม อีกเพื่อเร่งดำเนินการให้ทันตามกำหนด
 
 
โดย : http://thainews.prd.go.th วันที่ 17 เมษายน 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด