บทบาทกระทรวงวัฒนธรรมกับการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทบาทกระทรวงวัฒนธรรมกับการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:30 น.

 อ่าน 1,520
บทบาทกระทรวงวัฒนธรรมกับการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
     บทบาท ของกระทรวงวัฒนธรรมกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี  พ.ศ.2558 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนการสร้างอัตลักษณ์บนพื่นฐานผล ประโยชน์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความเป็นตัวตนร่วมกันในเรื่องจารีต ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม ท่ามกลางความแตกต่างของทุกระดับทางสัมคม ดังนั้น จึงทำยุทธศาสตร์ 3 ข้อในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ดังนี้
1.ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของประชาคมอาเซียน
2.การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน
3.ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมความร่วมมือกันในอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรม
 
โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด