จับมืออาเซียน...ผลิตโกโก้เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จับมืออาเซียน...ผลิตโกโก้

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:06 น.

 อ่าน 1,105
จับมืออาเซียน...ผลิตโกโก้
      โกโก้...เป็นพืชที่มีบทบาทไม่น้อยในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายการผลิตไปตามภูมิภาคต่างๆแทบทั่วโลก บ้านเราก็เช่นกัน มีการปลูกพืชชนิดแซมสวนมะพร้าว...เพื่อเป็นรายได้เสริม ต่อมา...แนวโน้มความต้องการของตลาดได้ถีบตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการปลูกโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นสินค้าตัวหนึ่งของอาเซียน แต่ก็มักจะมีรายงานว่า...เมล็ดโกโก้และผลิตภัณฑ์มีการปนเปื้อน ซึ่งเป็นปัญหาผลิตผลโกโก้จากอาเซียนไม่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก เพื่อสลายข้อกังขา คณะทำงานโกโก้อาเซียนจึงเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร ของโกโก้ โดยวางแนวทางพัฒนาการผลิต โกโก้ เน้นกระบวนการปฏิบัติที่ดีทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยวเพื่อลดการปนเปื้อน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและปกป้องผู้บริโภคทั้งในภูมิภาคอาเซียนและ ทั่วโลกด้วย
 
        คุณสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงมอบหมายให้สถาบันวิจัยพืชสวน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานโกโก้อาเซียน ขึ้น ซึ่งมีสมาชิกจาก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ ไทย เข้าร่วมการประชุมฯ โดยให้ชื่อเป็นสากลว่า "The 18th Meeting of the National Focal Point for ASEAN Working Cocoa Club on Joint ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme"
 
      การประชุมครั้งนี้ จะทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรับทราบถึงความก้าวหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานเมล็ดโกโก้ การทดสอบเชื้อพันธุ์ ปริมาณสารพิษ ความปลอดภัยทางอาหาร สถานการณ์การผลิตอุตสาหกรรม การตลาดโกโก้ของอาเซียน และอัตราภาษีการนำเข้าเมล็ดโกโก้ ขณะ เดียวกัน ยังเกิดความร่วมมือด้านวิชาการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งนักวิจัยสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดให้เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม โกโก้ในอนาคต
 
        ในการนี้คุณปิยนุช นาคะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวนได้พูดถึงแนวโน้มการผลิตในบ้านเราว่าเท่าที่ผ่านมาทูตเกษตรไทยประจำ
กรุงบ รัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ได้ชักนำนักลงทุนชาวฝรั่งเศสและยุโรปให้เข้ามาลงทุนส่งเสริมเกษตรกรใน พื้นที่จังหวัดระนอง ให้ปลูกโกโก้เพิ่มขึ้น โดย ใช้พันธุ์โกโก้ของไทย คาดว่าในอนาคตจะมีการตั้งโรงงานแปรรูปด้วย ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีกล้าพันธุ์โกโก้ โกโก้ลูกผสมชุมพร 1 จำหน่ายจ่ายแจก พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีฯ ให้ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว
 

โดย www.thairath.co.th วันที่ 2 มิถุนายน 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด