แจ้งสิทธิอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แจ้งสิทธิอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:17 น.

 อ่าน 2,089
แจ้งสิทธิอาเซียน
      การก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนจะมีคนต่างชาติเดินทางหลั่งไหลเข้ามา สู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบของนักท่องเที่ยว และแรงงานต่างชาติ เพราะไทยเป็น "ศูนย์กลาง” การคมนาคมของชาติต่างๆอีก 9 ประเทศในกลุ่มสมาชิก
 
      ในการเตรียมตัวเพื่อรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนพล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์อาเซียน ตร. จึงมอบหมายให้ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก รอง ผบก.สบส.เป็นหัวหน้า "โครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของพนักงานสอบสวนในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน”
 
    ดำเนินการจัดทำ คู่มือทางกฎหมาย เป็นความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างตำรวจกับชาวต่างชาติที่ ประสบปัญหาให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย
 
       สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นธรรมอย่างแท้จริง
 
       ทั้งนี้ พ.ต.อ.คมสันจัดทำคู่มือ "การแจ้งสิทธิผู้ต้องหา” เป็นภาษาของทุกชาติในประชาคมอาเซียน และภาษาสากลขึ้น โดยประสานขอความร่วมมือไปยังสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในอาเซียนประจำประเทศไทย ผ่านกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ในการแปลหนังสือแจ้งสิทธิของผู้ต้องหา หรือผู้เสียหาย จำนวน 9 ภาษา
 
        คู่มือจะประกอบไปด้วย การแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาในขั้นตอนการจับผู้ต้องหา การแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาในขั้นตอนการสอบสวน และขั้นตอนการปฏิบัติการขอประกันตัวผู้ต้องหา เพื่อนำไปประกอบการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี
 
    อีกทั้งจัดทำคู่มือสอบปากคำผู้เสียหายและผู้ต้องหาเป็น "ภาษาสากล” ไว้สำหรับเป็นคู่มือของพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติงาน นับเป็น "มิติใหม่” ของพนักงานสอบสวนในการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด