การสนทนาเรื่องศาสนา ประวัติศาสตร์ ในสปป.ลาวเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสนทนาเรื่องศาสนา ประวัติศาสตร์ ในสปป.ลาว

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:29 น.

 อ่าน 1,872
การสนทนาเรื่องศาสนา ประวัติศาสตร์ ในสปป.ลาว
 
การสนทนาเรื่องศาสนา
 - ควรหลีกเลี่ยงการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนื่องจากเรื่องราวในบางประเด็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคลหรือชุมชนซึ่งอาจมีความแตกต่างกันออกไป
 
การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์
  - ควรระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นแบบชาตินิยมที่อาจจะนำไปสู่การโต้เถียงใน ประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น เรื่องประวัติศาสตร์ของพระแก้วมรกต การพูดเปรียบเทียบความใหญ่เล็กของประเทศหรือของระบบเศรษฐกิจ การกล่าวว่าไทยกับลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้อง เนื่องจากชาวสปป.ลาวมองว่าไทยกับลาวเป็นเพื่อนกัน อยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น
 
การสนทนาเรื่องการเมืองการปกครอง
  - พึงหลีกเลี่ยงการสนทนา วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองการปกครองของสปป.ลาว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการโต้เถียงกันได้นอกจากนี้ยังไม่ควรสนทนาเกี่ยวกับการเมือง หรือถามความเห็นเปรียบเทียบบุคคล สถานที่ หรือสิ่งของระหว่างไทยกับสปป.ลาว ว่าของใครดีกว่าหรือสวยกว่า เพราะจะนำมาซึ่งความอึดอัดใจทั้งสองฝ่าย นำพาให้ไม่ "ม่วนอก ม่วนใจ” กันเสียเปล่า ๆ ยกเว้นเป็นการแสดงความเห็นโดยสมัครใจของชาวสปป.ลาว
 
การตักบาตรพระ
   - เมื่อพระสงฆ์หรือสามเณรมาบิณฑบาต เราต้องมารอก่อนหน้าท่านจะมาถึง การตักบาตรต้องระวังอย่าให้มือโดนบาตร ห้ามสวมรองเท้าหรือใส่หมวก หรือใส่ผ้าคลุมหัวขณะตักบาตร
 
การตักบาตรแบบชาวลาว
   - ชาว สปป.ลาว นิยมใส่บาตรเฉพาะข้าวเหนียวข้าวต้มมัด(ชาวลาวเรียกว่า"ข้าวต้ม”) และขนมหรือลูกอม ส่วนกับข้าวจะนำไปถวายที่วัด หญิงจะนั่งคุกเข่าใส่บาตร ส่วนชายนั้นยืนได้ ทั้งหญิงและชายแต่งกายสุภาพเรียบร้อยจะสะพายผ้าเบี่ยงจากบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
 
การทำบุญ
   - ในวันพระทั้งข้างขึ้นและข้างแรม ชาวสปป.ลาว นิยมทำบุญตักบาตร หรือนิมนต์พระมาสวดที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล -หนึ่งในข้อปฏิบัติ "ครอง14” ที่พุทธศาสนิกชนชาว สปป.ลาว ต้องถือครองปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คือ ในวันพระ(ข้างขึ้น) ให้จัดพานดอกไม้ ธูปเทียนไปถวายพระสงฆ์และคารวะสามี "ครอง14” คำว่า "ครอง” หมายถึง ข้อกำหนดหรือข้อควรปฏิบัติ 14 ข้อของพุทธศาสนิกชนชาวสปป.ลาว ในการครองตนเป็นคนดี ซึ่งในปัจจุบันก็ยังยึดถือสืบต่อกันมา
-หนึ่ง ในข้อปฏิบัติ "ครอง14” ที่พุทธศาสนิกชน ชาวสปป.ลาว ต้องถือครองปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คือ "อย่าเดินเหยียบเงาพระสงฆ์” เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ถือศีลบริสุทธิ์ -หนึ่งในข้อปฏิบัติ "ครอง14” ที่พุทธศาสนิกชนชาวสปป.ลาว ต้องถือครองปฏิบัติตนให้เป็นคนดีคือ "อย่านำอาหารเหลือไปถวายแด่พระ” จะเป็นบาปทั้งชาติและชาติหน้า
 
การแสดงความเคารพสิ่งสักการบูชา
  - ประเทศสปป.ลาว มีสถานที่และสิ่งสักการบูชาที่สำคัญอยู่เป็นจำนวนมาก พระพุทธรูปเป็นสิ่งสักการบูชาสิ่งหนึ่งของชาวสปป.ลาว ควรแสดงความเคารพด้วยการแต่งกายที่สุภาพในการเที่ยวชมหรือถ่ายรูป รวมทั้งการเข้าเที่ยวชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็ไม่ควรแตะต้องหรือเข้าไปในบริเวณหวงห้ามก่อนได้รับอนุญาต และไม่ควรนำอาหารเข้าไปรับประทานในอุโบสถหรือดื่มน้ำจากขวด เป็นต้น
 
โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 17 มิถุนายน 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด