การท่าเรือแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือกับการท่าเรือเมียนมาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การท่าเรือแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือกับการท่าเรือเมียนมา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:44 น.

 อ่าน 1,669
การท่าเรือแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือกับการท่าเรือเมียนมา
 
    เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. พร้อมด้วย เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ และ นายอดิสรณ์ อโนทัย สินทวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เดินทางไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558 เพื่อลงนามในหนังสือความร่วมมือ (Letter of Cooperation : LOC) ระหว่าง กทท. กับการท่าเรือแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar Port Authority : MPA) โดย Mr. Kyaw Myint, Managing Director การท่าเรือฯ เมียนมาเป็นผู้แทนลงนาม
 
      การลงนามฯ ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในฐานะสมาชิกกลุ่มประเทศ ASEAN และ BIMSTEC โดยกรอบความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลด้านการบริหารและ ประกอบการท่าเทียบเรือ รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อการพัฒนาความ ร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันในอนาคต ความร่วมมือด้านส่งเสริมการตลาดและการสร้างตลาดใหม่ร่วมกัน การจัดฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์ระหว่าง กัน และการจัด Working Group ร่วมกัน
 
      ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันทุก 2 ปี โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความร่วมมือและมิตรภาพที่ดีระหว่างกันทั้งสอง ประเทศ เน้นให้ความสำคัญด้านการพัฒนาการค้าชายแดนและการอำนวยความสะดวกการค้าข้าม แดน ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการขนส่งให้กับตัวแทนเรือและผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ นอกจากเป็นการขยายความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศและส่งเสริมการเชื่อมโยงการขน ส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์แล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งตู้สินค้าระหว่าง ท่าเรือระนองและท่าเรือย่างกุ้งอีกด้วย

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด