กระทรวงแรงงานพร้อมจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงานกับประเทศ CLMTVเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงแรงงานพร้อมจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงานกับประเทศ CLMTV

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08:51 น.

 อ่าน 433

       นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะจัดประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (CLMTV) ระหว่างวันที่ 2- 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี เพื่อสร้างความร่วมมือและสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือด้านการจัดระเบียบแรงงานโยกย้ายถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะเป็นการสร้างกลไกป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกลุ่มประเทศให้ยั่งยืน พร้อมเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ด้านแรงงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแรงงานระดับภูมิภาคในอนาคตต่อไป

      การจัดประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน (Ministerial Conference on Labour Cooperation in CLMTV) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และส่งเสริมให้มีการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อทำงานในประเทศไทย โดย Theme ของการประชุม คือ Enhancing Labour Cooperation on Migration for Employment in CLMTV


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน