ไทยส่งมอบถนนสายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก แก่เมียนมาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทยส่งมอบถนนสายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก แก่เมียนมา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08:32 น.

 อ่าน 840

ไทยส่งมอบถนนสายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก แก่เมียนมา

      เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนสายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก แก่เมียนมา โดยมี U Nyan Tun รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานรับมอบ

      โครงการก่อสร้างถนนสายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก พร้อมปรับปรุงทางเดิม สายเมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยแบบให้เปล่า เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ โดยใช้งบประมาณ จำนวน 1,320 ล้านบาท มีจุดเริ่มต้นบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา เมืองเมียวดี และสิ้นสุดที่จังหวัดกอกะเร็ก ระยะทาง 45.446 กิโลเมตร โดยเป็นงานก่อสร้างถนนใหม่และบูรณะถนนเดิมให้ได้มาตรฐาน ขนาด 2 ช่องจราจร รวมถึงงานซ่อมแซมสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 1 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยย่นระยะเวลาเดินทางระหว่างเมืองเมียวดีและกอกะเร็ก จากเดิม 2 ชั่วโมง 30 นาที เหลือ 90 นาที (ในฤดูแล้ง)

    เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคและระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระบบโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งเสริมการกระจายสินค้า และเพิ่มมูลค่าการลงทุน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด