บีโอไออนุมัติส่งเสริมการลงทุน พร้อมออกมาตรการเร่งรัดการลงทุนเว้นภาษีเพิ่มอีก 1 - 2 ปีเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บีโอไออนุมัติส่งเสริมการลงทุน พร้อมออกมาตรการเร่งรัดการลงทุนเว้นภาษีเพิ่มอีก 1 - 2 ปี

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:20 น.

 อ่าน 1,134

บีโอไออนุมัติส่งเสริมการลงทุน พร้อมออกมาตรการเร่งรัดการลงทุนเว้นภาษีเพิ่มอีก 1 - 2 ปี

       นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการในกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 17 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้นรวม 78,181.84 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจการในกลุ่มกิจการด้านการเกษตร กิจการกลุ่มโลหะ และอุตสาหกรรมยานยนต์ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าชธรรมชาติและสายการบิน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศรวมมูลค่า 28,887.44 ล้านบาท

    นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้บีโอไอออกมาตรการเร่งรัดการลงทุนในปี 2558 – 2559 และกำหนดให้มีผลครอบคลุมโครงการลงทุนที่ยื่นขอรับส่งเสริมตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึงสิ้นปี 2559 และต้องเริ่มดำเนินการจริงทั้งการผลิตหรือการให้บริการภายในสิ้นปี 2560 โดยโครงการที่ลงทุนจริงและเริ่มดำเนินการภายในสิ้นปี 2560 ตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

   1. กิจการที่ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 2 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี หรือหากเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้น 8 ปีอยู่แล้วให้ได้รับลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี (ในปีที่ 9 - 13)

   2. กลุ่มกิจการที่ตั้งนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด