ครม.อนุมัติการลงนาม MOU ระหว่างอาเซียนและจีนว่าด้วยความมั่นคงรูปแบบใหม่เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครม.อนุมัติการลงนาม MOU ระหว่างอาเซียนและจีนว่าด้วยความมั่นคงรูปแบบใหม่

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:17 น.

 อ่าน 339

ครม.อนุมัติการลงนาม MOU ระหว่างอาเซียนและจีนว่าด้วยความมั่นคงรูปแบบใหม่

       คณะ รัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจ ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความมั่นคง รูปแบบใหม่ (Mou between ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional security Issues) ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ

     สาระ สำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ในประเด็นความมั่นคง รูปแบบใหม่ อาทิเช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การฟอกเงิน และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

       รูป แบบความร่วมมือ จะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรม การบังคับใช้กฎหมาย และการวิจัยร่วมกัน โดยมีกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้ 6 ปี และสามารถต่ออายุไปได้อีก 6 ปี ซึ่งผู้ลงนามฝ่ายอาเซียนจะเป็นเลขาธิการอาเซียน และผู้ลงนามฝ่ายรัฐบาลจีนจะเป็นรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของรัฐ

ที่มา :กรมประชาสัมพันธ์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด