กาญจนบุรีเปิดตัวโครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กาญจนบุรีเปิดตัวโครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:26 น.

 อ่าน 1,179

กาญจนบุรีเปิดตัวโครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวโครงการส่งเสริมความรู้ ให้ประชาชนชาวกาญจนบุรี เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตู่สู่ทวาย ระยะที่ 2 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ศึกษาออกแบบจัดสร้างห้องเรียนต้นแบบที่เหมาะสมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมการใช้หลักสูตร ESS (English Sound System) ให้กับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 22 โรงเรียน

     นอกจากนั้ยยังมีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเฉพาะทางและทักษะฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี และจัดสร้างสื่อมัลติมีเดีย แบบอินเตอร์แอคทีฟ สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ มีการนำไปติดตั้งลงในตู้ (KIOSK) ตามสถานที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 ตู้ และมีการแจกจ่ายสิทธิ์ในการเรียนรู้ให้ นักเรียน ครู หรือผู้ที่สนใจไม่น้อยกว่า 1,000 คน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านการศึกษา เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด