เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ GAP ด้านปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่ AECเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ GAP ด้านปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่ AEC

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:50 น.

 อ่าน 1,171

เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ GAP ด้านปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่ AEC

      นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดตราด เปิด"โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ GAP ด้านปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่ AEC” ว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบฟาร์ม เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ตามโครงการอาหารปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)เพื่อให้ประชาชน ผู้บริโภค ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยปราศจากสารตกค้าง และเพื่อรองรับการเป็นตลาดเสรีการค้าอาเซียน จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีมาตรฐาน เพื่อมุ่งสร้างความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งยังเป็นการเปิดขึ้นทะเบียนฟาร์มที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ให้คงสภาพฟาร์มมาตรฐานได้ตลอดอายุใบรับรอง


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด