นายกเน้นปฏิรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกประเทศในสมาชิกอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกเน้นปฏิรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกประเทศในสมาชิกอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:42 น.

 อ่าน 503

นายกเน้นปฏิรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกประเทศในสมาชิกอาเซียน

       พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ถึงการปฏิรูปสินค้าเกษตรทุกชนิดอย่างครบวงจร โดยพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้สูงขึ้น โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออกประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุมถึงชุมชน นอกจากนี้ ต้องลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้ โดยการพัฒนาสินค้าและหาตลาดใหม่รองรับ พร้อมประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการการค้าเสรี ตามข้อกำหนดขององค์การการค้าโลก (WTO) รวมทั้งต้องสร้างความเจริญเติบโตทางการเงิน การธนาคาร โดยอาศัยหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมกันรักษากฎหมาย โดย รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาค่าครองชีพ ราคาสินค้าการเกษตร และขอให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเองทำเกษตรผสมผสานโดยไม่ต้องหวังพึ่งภาครัฐ เพียงฝ่ายเดียว
 
ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด