แรงงาน จัดสัมมนาจูงใจนายจ้างเร่งฝึกฝีมือแรงงาน รองรับ AECเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แรงงาน จัดสัมมนาจูงใจนายจ้างเร่งฝึกฝีมือแรงงาน รองรับ AEC

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10:12 น.

 อ่าน 1,037
แรงงาน จัดสัมมนาจูงใจนายจ้างเร่งฝึกฝีมือแรงงาน รองรับ AEC
 
    พล เอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถหัวหน้างานเพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กล่าวว่า กระทรวง แรงงานได้จัดสัมมนา เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการค้าเอกชนได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนาศักยภาพฝีมือ แรงงานและสิทธิประโยชน์ที่ภาคเอกชนจะได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการขอรับความช่วยเหลือทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนา ฝีมือแรงงาน รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพให้กับแรงงาน เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน
 
    ทั้ง นี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีมาตรการจูงใจด้านการยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสิทธิ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปมีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เว้นแต่จะได้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในสัดส่วนไม่น้อยไป กว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด รวมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับ ใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
     พล เอก ศิริชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้หลังจากที่เข้าสู่ ประชาคมอาเซียนแล้ว ต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในระดับหัวหน้างาน ซึ่งสิ่งสำคัญที่เน้นย้ำคือเรื่องของภาษาอังกฤษ หากไม่สามารถพัฒนาในเรื่องนี้ได้จะทำให้ด้อยในเรื่องของการแข่งขัน อีกทั้งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาแรงงานให้มีฝีมือเพิ่มขึ้นเพื่อ ป้องกันการเสียโอกาสด้วย
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด