สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ Northern Product to Aseanเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ Northern Product to Asean

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:11 น.

 อ่าน 1,566

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ Northern Product to Asean

       วันนี้ 4 มีนาคม 2559 ที่ลานเอนกประสงค์ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิด การจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ Northern Product to Asean โดยมี นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตสินค้า OTOP ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แสดงสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. มผช. โดยมีการสัมมนาวิชาการเรื่อง การรักษาคุณภาพและการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน รุ่นที่ 2 และการสัมมนาเรื่อง การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ (ปั๊มลม) เพื่อประหยัดพลังงาน พร้อมจัดให้มีพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ Northern Product to Asean อย่างยิ่งใหญ่ มีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าทอกะเหรี่ยงของดีของจังหวัดตาก พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสองแผ่นดิน เพื่อน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีเมตตาต่อชาวเขา ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าทอกะเหรี่ยง พร้อมจัดกิจกรรมมอบเครื่องกรองน้ำ ถังบรรจุน้ำดื่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หลอดไฟ ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

     ดร.สม ชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและโอทอปภาคเหนือ ได้แสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการค้าชายแดน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านการค้า ระหว่างผู้ค้ากับผู้ผลิต จนสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ให้มากยิ่งขึ้น

โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด