ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชาวบ้าน

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 1,674

http://www.ayutthaya.go.th/KM/index5.html

 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบปี
  • ไม่มีรายการ
ความรู้ล่าสุด
ความรู้โดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา