ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณดีเด่น เล่าวิธีการทำงาน

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 1,266

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ทั้ง ๒ หน่วยได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มาเล่าวิธีการ

 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบปี
  • ไม่มีรายการ
ความรู้ล่าสุด
ความรู้โดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา