ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดการขยะในชุมชน (2553)

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 6,173

  http://www.ayutthaya.go.th/KM/index6.html

 
comments powered by Disqus