ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (2553) (2554)

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 12,785

  http://www.ayutthaya.go.th/KM/index3.html

 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบปี
  • ไม่มีรายการ
ความรู้ล่าสุด
ความรู้โดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา