ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:40 น.

 อ่าน 0

 

 
 
ตราประจำจังหวัด
 
ราวศุภมัสดุ 721 ปีขาล โทศก วันศุกร์ เดือนห้า ขึ้นหกค่ำ เพลา 3 นาฬิกา 9 บาท หรือตรงกับวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 1893
พระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา ขึ้นที่ตำบลหนองโสน ชีพ่อพราหมณ์ได้ฤกษ์ตั้งพิธีกลบาตรสุมเพลิง(ชื่อพิธีทำ
เพื่อแก้เสนียด) ได้สังข์ทักษิณาวัตรขอนหนึ่งใต้ต้นหมัน  เพราะเหตุดังกล่าวตราประจำจังหวัดจึงเป็นรูปสังข์
ทักษิณาวัตรประดิษฐานบนพานทอง บรรจุไว้ภายในปราสาท 1 หลัง ใต้ต้นหมัน
 
 
 
   
ธงประจำจังหวัด
 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็นสามแถบเท่า ๆ กัน มี 2 สี โดยสีฟ้าอยู่ตรงกลางขนาบด้วยสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีประจำ
ภาค 1 ทั้งสองข้าง กลางธงที่แถบสีฟ้ามีตราประจำจังหวัดเป็นรูปปราสาทสังขทักษิณาวัตรใต้ต้นหมัน ใต้รูปปราสาท
มีคำว่า " อยุธยา " คันธงมีแถบสีเหลืองและสีฟ้าสองแถบ
 
 
 
 
   
ต้นไม้ประจำจังหวัด
 
ต้นหมัน เป็นไม้พันธ์ตระกูล Boraginaceae เป็นต้นไม้ขนาดกลาง สูงราว 60 ฟุต ลำต้นคล้ายกระบอก เนื้อไม้
สีเทาปนสีน้ำตาล ความแข็งปานกลาง เปลือกเนื้อไม้สีเทาปนสีน้ำตาล หนาประมาณ 1/2 นิ้ว มีรอยแตกร้าวยาวไป
ตามลำต้น ใบยาวประมาณ 5 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว รูปไข่ โคนใบคล้ายรูปหัวใจ ดอกสีขาว ผลเป็นพวงสีเขียวเมื่อสุข
ต้นหมันมีขึ้นทั่วไปทางภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม้ชนิดนี้ไม่นิยมใช้ประโยชน์กัน ต้นหมัน
เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะเมื่อพระเจ้าอู่ทองย้ายเมืองมาตั้งที่ตำบลหนองโสน ได้ขุดพบสังข์
ทักษิณาวัตร 1 ขอนอยู่ใต้ต้นหมันอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
 
 
   
ดอกไม้ประจำจังหวัด
 
ดอกโสน เป็นไม้ตระกูล Leguminosae เป็นไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนโตเร็วลำต้นอวบขึ้นเองตามแม่น้ำลำคลองทั่วไปใน
ภาคกลาง ดอกสีเหลืองเป็นช่อห้อย ใช้รับประทานเป็นอาหารได้ เมื่อ พ.ศ. 1893 พระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่
ตำบลเวียงเหล็ก  เลือกชัยภูมิที่จะตั้งพระราชวัง เห็นที่ตำบลหนองโสนเหมาะสมเพราะมต้นโสนมาก ออกดอก
เหลืองอร่ามคล้ายทองคำแลสะพรั่งตา ดังนั้นดอกโสนจึงถือเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA BRAND)
เพื่อให้มีตราสัญลักษณ์สำหรับใช้รับรองให้กับผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 
สัตว์น้ำประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ชื่อสัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม (กุ้งสมเด็จ)
ชื่อสามัญ : Giant Fershwater Prawn
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Macrobrachium rosenbergii

 

 
comments powered by Disqus