ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:34 น.

 อ่าน 0

1. ถ้าต้องการเดินทางไปทุ่งหันตรา  ไปยังไงได้บ้าง

Answer

สามารถมาได้ทั้งทางรถ และทางรถไฟก็สะดวก

ทางรถไฟ มาลงที่สถานนีบ้านม้า จ.พระนครศรีอยุธยา จากกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)

ขบวนรถ 135 รถเร็ว ออกจากกรุงเทพฯ 6.40 ถึงอยุธยา 8.25

ขบวนรถ 111 รถเร็ว ออกจากกรุงเทพฯ 7.00 ถึงอยุธยา 8.35

ขบวนรถ 9 รถด่วนพิเศษ ออกจากกรุงเทพฯ 8.30 ถึงอยุธยา 9.42

ขบวนรถ 75 รถด่วน ออกจากกรุงเทพฯ 8.20 ถึงอยุธยา 9.39

ขบวนรถ 201 รถธรรมดา ออกจากกรุงเทพฯ 9.25 ถึงอยุธยา 11.24

 

เที่ยวขากลับ

ขบวนรถ 112 รถเร็ว ออกจากอยุธยา 16.05 ถึงกรุงเทพฯ 18.00

ขบวนรถ 136 รถเร็ว ออกจากอยุธยา 16.37 ถึงกรุงเทพฯ 18.40

ขบวนรถ 210 รถธรรมดา ออกจากอยุธยา 18.47 ถึงกรุงเทพฯ 20.35

ขบวนรถ 12 รถด่วนพิเศษ ออกจากอยุธยา 18.53 ถึงกรุงเทพฯ 20.25

เพิ่มเติมที่ www.railway.co.th

 

เส้นทางรถ

จากกรุงเทพฯ วิ่งตรงมาทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามทางหลวงหมายเลข 32 ตรงมาตามทางเลยจุดเลี้ยวเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอีกหน่อย จะเจอทางเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหลวงหมายเลข 3053 อีกประมาณ 1กิโลเมตรก็จะเจอ ทุ่งหันตราอยู่ทางซ้างมือ

 

2. เทศกาลไหว้พระ 9 วัด มีช่วงไหน เริ่มจากวัดไหน ถึงวัดไหน

Answer

เทศกาลไหว้พระ 9 วัด เราไม่มีกำหนดการประจำ  ท่านสามารถมาไหว้พระได้เสมอ วัดทุกแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกแห่ง  ตลอดทั้งปี

3. งานมรดกโลกประจำปี 2556 มีเมื่อไหร่

Answer

 จังหวัด พระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2556” ระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2556 (รวม 10 วัน) ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศ ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3524 6076-7

4. อยุธยามีแผนช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดบ้างไหม

Answer

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแผนที่จะต้องเข้าไปดำเนินการปรับโครงสร้างทางการผลิตของ

ภาคการเกษตรอย่างครบวงจร โดยเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ

สามารถแข่งขันได้ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยเพื่อลดการเลี่ยงภัยทั้งของ

ผู้ผลิตและผู้บริโภค พัฒนาศักยภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิต/รูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยเน้นด้านคุณภาพสินค้ามากกว่าปริมาณ และพัฒนาด้านการตลาดสินค้า

เกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

5. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีที่ไหนบ้าง

Answer

สถานที่หลักๆ คือ

1. บริเวณเกาะเมืองและพื้นที่โดยรอบ อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระราชวังหลวงหรือ พระราชวัง

โบราณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารมงคลบพิตร

วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนาราม วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นต้น

2. บริเวณอำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร เช่น พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

3. บริเวณอำเภอนครหลวง อำเภอท่าเรือ เช่น ปราสาทนครหลวง วัดสะตือที่มีพระพุทธรูป

ปางไสยาสน์ (นอน) ที่ยาวที่สุด และศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น เช่น มีดอรัญญิก เป็นต้น

นอกจากนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย  สามารถค้นหาสถานที่ได้จาก www.ayutthaya.go.th  และจากเว็บไซต์การ Search ทั่วไป

6. อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการล่องเรือรอบเกาะเมืองอยุธยา

Answer

ล่องเรือรอบเกาะเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เป็นการล่องเรือตามเส้นทางรอบเกาะเมืองหลวงเก่า ชมวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่รอบเกาะเมืองอยุธยามากกว่า 18 วัด และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามริมน้ำสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เรือนาวานคร โทร. 0 1658 9148, 0 1928 2887 เรือเบญจรงค์ โทร. 0 3521 1036 ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

7. อยากทราบสถานที่ที่ให้ออกกำลังกายได้มีที่ไหนบ้าง

Answer

สนามกีฬาจังหวัด มีให้บริการครบทุกรูปแบบสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกาย  รวมถึงมีสนามยิงปืนให้บริการด้วย

นอกจากนี้ยังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ วิ่งออกกำลังกายสบายๆ เช่น

อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)

ทุ่งมะขามหย่อง

สวนสาธารณะบึงพระราม

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สวนสาธารณะบริเวณวัดภูเขาทอง  ฯลฯ

 
comments powered by Disqus