ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2559 ขอเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2559(มี 20 ภาพ)

พิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก พิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก(มี 40 ภาพ)

ภาพงานแถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาด ประจำปี2559 ภาพงานแถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาด ประจำปี2559(มี 3 ภาพ)

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่่ 3 มี.ค. 59 ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่่ 3 มี.ค. 59(มี 6 ภาพ)

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่่ 25 ก.พ. 59 ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่่ 25 ก.พ. 59(มี 4 ภาพ)

พิธีมอบบัตรพลเมืองสีขาวและธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ณ มัสยิดนูรู้ลยะมาล ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา พิธีมอบบัตรพลเมืองสีขาวและธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ณ มัสยิดนูรู้ลยะมาล ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา(มี 8 ภาพ)

ประกวดผลงานโครงการ To be number one ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2559 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประกวดผลงานโครงการ To be number one ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2559 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE(มี 10 ภาพ)

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 ณ พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหารและวิหารพระมงคลบพิตร พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 ณ พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหารและวิหารพระมงคลบพิตร(มี 6 ภาพ)

ประชุมคณะกรรมการฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559 ประชุมคณะกรรมการฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559(มี 7 ภาพ)

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่่ 18 ก.พ. 59 ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่่ 18 ก.พ. 59(มี 4 ภาพ)

เปิดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เปิดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา ปี 2559" ณ บริเวณ ชั้น 2 หน้า Food Park อยุธยาซิตี้พาร์ค (มี 10 ภาพ)

การพบปะหารือแบบไม่เป็นทางการ การพบปะหารือแบบไม่เป็นทางการ "สภากาแฟ"(มี 9 ภาพ)

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่่ 12 ก.พ. 59 ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่่ 12 ก.พ. 59(มี 3 ภาพ)

เปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One Stop Service Center: SME oss ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณชั้น 1 หน้าศูนย์ SME OSS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคาร 4 ชั้น) เปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One Stop Service Center: SME oss ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณชั้น 1 หน้าศูนย์ SME OSS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคาร 4 ชั้น)(มี 14 ภาพ)

รับชมการประชุมชี้แจงมอบนโยบาย รับชมการประชุมชี้แจงมอบนโยบาย "การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ผ่านการถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT(มี 10 ภาพ)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน(มี 10 ภาพ)

ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปิดล้อม กวาดล้าง ตรวจค้น ซึ่งเป็นการสนธิกำลัง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สมาชิกอส. และชรบ. ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปิดล้อม กวาดล้าง ตรวจค้น ซึ่งเป็นการสนธิกำลัง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สมาชิกอส. และชรบ.(มี 11 ภาพ)

คณะทำงานผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจที่ 1 คณะทำงานผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจที่ 1 (มี 10 ภาพ)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2559 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง(มี 20 ภาพ)

พิธีถวายราชสักการะพุ่มดอกไม้สดที่หน้าพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหง เนื่องใน พิธีถวายราชสักการะพุ่มดอกไม้สดที่หน้าพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหง เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ปี 2559(มี 17 ภาพ)

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่1/2559 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่1/2559(มี 22 ภาพ)

 เปิดโครงการซ่อมบำรุงต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2559 เปิดโครงการซ่อมบำรุงต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2559 (มี 8 ภาพ)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(มี 10 ภาพ)

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน "ฉลองชัยนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ณ บริเวณอนุสรณ์สถานบ้านพรานนก โรงเรียนวัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย(มี 20 ภาพ)

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร(มี 6 ภาพ)

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ และพิธีปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ และพิธีปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559(มี 7 ภาพ)

การออกรางวัลสลากการกุศลพิเศษงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2558  ณ บริเวณเวทีกลางงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก การออกรางวัลสลากการกุศลพิเศษงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2558 ณ บริเวณเวทีกลางงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก(มี 20 ภาพ)

การประกวดธิดากรุงเก่า ประจำปี 2558 การประกวดธิดากรุงเก่า ประจำปี 2558 "สตรีสองวัย รักษ์ในวัฒนธรรม" ณ เวทีกลางการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก(มี 12 ภาพ)

ผวจ.อย. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม ผวจ.อย. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม(มี 4 ภาพ)

พิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558  	ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางหลังเก่า พิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558 ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางหลังเก่า(มี 37 ภาพ)

พิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(มี 15 ภาพ)

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" 11 ธ.ค. 58 เวลา 15.49 น.(มี 10 ภาพ)

พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา(มี 15 ภาพ)

พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)(มี 24 ภาพ)

9 ธ.ค. 58 พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธ.ค. 58 พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (มี 8 ภาพ)

พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (มี 17 ภาพ)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช (มี 13 ภาพ)

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พิธีมอบสิ่งของพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ "Bike for Dad" วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 น.(มี 18 ภาพ)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เเละพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเเละพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เเละพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเเละพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558(มี 18 ภาพ)

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558   ณ ลานหน้าวิหารพระพุทธไตรรัตรนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ลานหน้าวิหารพระพุทธไตรรัตรนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร (มี 25 ภาพ)

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์/พ่อดีเด่นตำบลและชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์/พ่อดีเด่นตำบลและชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558(มี 15 ภาพ)

ประชุมคณะกรรมการฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2558 ประชุมคณะกรรมการฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2558(มี 5 ภาพ)

ถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในภูมิภาค ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) ถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในภูมิภาค ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)(มี 10 ภาพ)

งานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(มี 8 ภาพ)

ซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (มี 12 ภาพ)

กิจกรรม BIG CLEANING DAY จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรม BIG CLEANING DAY จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(มี 10 ภาพ)

ผวจ.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ผวจ.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม(มี 5 ภาพ)

มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2558 มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2558(มี 7 ภาพ)

งาน ARCASIA Award และร่วมต้อนรับ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ณ วัดไชยวัฒนาราม งาน ARCASIA Award และร่วมต้อนรับ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ณ วัดไชยวัฒนาราม(มี 10 ภาพ)

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"(มี 9 ภาพ)