ประกวดตราสัญลักษณ์และมาสคอต เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดตราสัญลักษณ์และมาสคอต เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 08:33 น.

 อ่าน 5,258

สสปน. ชวนคนไทยร่วมประกวดตราสัญลักษณ์และมาสคอต เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.จัด "โครงการ ประกวดตราสัญลักษณ์และมาสคอต เพื่อรณรงค์การเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020" เน้นสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนทั่วประเทศร่วมเสนอ ไอเดีย พร้อมสนับสนุนผู้ชนะการประกวดได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการ สสปน. กล่าวว่า "เพื่อสานต่อโยบายของรัฐบาลในฐานะ หน่วยงานรัฐตัวแทนประเทศไทยผู้ดำเนินโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 สสปน.เร่งสานต่อกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในประเทศเป็นครั้งแรก โดยริเริ่มจัดกิจกรรม "โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ และมาสคอต เพื่อรณรงค์การเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โครงการเป็นที่รู้จักและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในระดับชาติ" "โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ และมาสคอต เพื่อรณรงค์การเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ การจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020" แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ การประกวด ตราสัญลักษณ์ และประกวดมาสคอต โดยผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานภายใต้หัวข้อ (Theme) คือ "นิยามใหม่ของโลกาภิวัตน์ - วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล" ("Redefine Globalisation - Balanced Life, Sustainable Living") ซึ่งเป็นแนวคิดที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัด งาน โดยทั้งนี้ ผลงานทุกชิ้นจะผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานแห่งประเทศไทย บริษัท โฆษณาชั้นนำของประเทศไทย และสสปน. ซึ่งจะพิจารณาผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ การสื่อ ความหมายตรงตามแนวคิดที่ตั้งไว้ สามารถจดจำง่ายและนำไปใช้กับการสื่อสารในสื่อทุกประเภท ได้ และสำหรับตราสัญลักษณ์และมาสคอตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะนำไปใช้ในระหว่างช่วงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 (Bidding Logo & Mascot) และถือเป็นกรรมสิทธิหรือลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของผู้ดำเนินโครงการใน การนำไปใช้ในสื่อทุกประเภท
 
"โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ และมาสคอต เพื่อเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการ จัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2554 ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย จะต้องนำเสนอผลงานด้วย ตนเองและจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะ เลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียด การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-3819004 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2554 ในวันและเวลาทำการราชการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ โครงการ www.thailandexpo2020.com หรือเว็บไซต์สสปน. www.tceb.or.th
 
โหลดไฟล์รายละเอียดได้ที่นี่
ไฟล์ประชาสัมพันธ์
ไฟล์รายละเอียดโครงการ

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทการประกวด/ชิงรางวัล
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด