โครงการบ้านหลังเลิกเรียน อำเภอบางบาล เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการบ้านหลังเลิกเรียน อำเภอบางบาล

ผู้เขียน:  ลักษิกา สีหราช จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11:35 น.

 อ่าน 4,429
         นายดำหริ งิมสันเทียะ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านหลังเลิกเรียน ของอำเภอบางบาล ณ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 
      ตามที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบ้านหลังเลิกเรียนขึ้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนหลังจากเลิกเรียน ให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช้เวลาไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดกิจกรรมที่กำหนดได้แก่ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ และเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบของกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย สอดแทรกความรู้ ทักษะ และไม่เป็นกิจกรรมที่สอนในโรงเรียนซึ่งมอบหมายให้ส่วนราชการภายในจังหวัดร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กนักเรียน โดยจัดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. และได้เปิดโครงการระยะที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา     สพป.อย.2 รับทราบนโยบายจังหวัด จึงประชุมวางแผนดำเนินการและมอบให้อำเภอต่างๆ จัดกิจกรรมโครงการบ้านหลังเลิกเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยกันสร้างสรรค์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียน
ลักษิกา สีหราช  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.อย.2 รายงาน

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด