สพป.อย.2 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพป.อย.2 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ผู้เขียน:  ลักษิกา สีหราช จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11:59 น.

 อ่าน 4,293

           นายสุชน มิติตราพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.อย.2
จากการกล่าวรายงานของ นางมณฑาทิพย์ ไต่เป็นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.อย.2 ถึงการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น
เรื่องแนวทางการประเมินการควบคุมภายใน
1. จัดทำแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
2. ผู้ประเมินควรเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ
3. ผู้ประเมินต้องวิเคราะห์ภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์
4. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
5. ทำความเข้าใจวิธีการที่ปฏิบัติจริงทำอย่างไร เช่นคู่มือการ
6. ปฏิบัติงาน ระเบียบฯ,ข้อบังคับ ฯลฯ
7. มีการประชุมร่วมกันเพื่อระดมสมอง
8. ประเมินการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่
9. ถ้าไม่เพียงพอจะแก้ไขอย่างไร ใครคือผู้ดำเนินการแก้ไข
และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนางานและเพื่อเตรียมจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2554 ต่อไป
      ลักษิกา สีหราช นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.อย.2 รายงาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด