อบรมหลักสูตรนักบริหารยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมหลักสูตรนักบริหารยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 17:02 น.

 อ่าน 4,749

สำนักงานศาลปกครอง จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุติธรรมทางปกครองระดับสูง บยป. รุ่น 3 ให้แก่ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฏหมายมหาชน กฏหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และแนวคิดในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดอบรมทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานศาลปกครอง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด