การขึ้นทะเบียนปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การขึ้นทะเบียนปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด

ผู้เขียน:  อารีนาถ กุณที จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 10:32 น.

 อ่าน 6,363

ประชาสัมพันธ์  ถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หากท่านใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ) ให้ติดต่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว  ข้าวโพด มันสำปะหลัง)  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง(ตามพื้นที่ปลูก)ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554  นี้เท่านั้น 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด