เชิญร่วมกิิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2555เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญร่วมกิิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2555

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13:17 น.

 อ่าน 3,185

              

                    จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้" เรื่อง    "พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ" และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ   ครั้งที่ ๒ เรื่อง "พุทธปรัชญา และการประยุกต์ใช้" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕


>>>> แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

>>>>  กำหนดการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๙   

>>>>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง   http://www.undv.org/vesak2012/th/index.php

                                                           

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด