ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:34 น.

 อ่าน 3,708

ด้วยมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับมสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและสำนักงาน ก.พ. จัดฝึกอบรมให้แกข้าราชการและผู้ที่สนใจทั่วไป ประจำปี 2556 รวม 4 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 จำนวนท่านละ 13,000 บาท

หลักสูตรที่ 2 จำนวนท่านละ 8,500 บาท

หลักสูตรที่ 3 จำนวนท่านละ 15,000 บาท

หลักสูตรที่ 4 จำนวนท่านละ 19,500 บาท

ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามที่จ่ายจริง

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด