ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09:01 น.

 อ่าน 3,993

ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมสำหรับบุคากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนรุ่นละ 25-30 คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 13 หลักสูตร โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง www. training.nida.ac.th และมีสิทธิ์เบิกค่าธรรมเนียมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบทางราชการ (สำหรับสิทธิ์เก่าสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์นำสำเนาปริญญาบัตรแนบพร้อมใบสมัครท่านจะได้รับส่วนลด 10%) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด